page

Standard salgsbetingelser

Disse alminnelige salgsbetingelsene får anvendelse på alt salg fra Hagebutikken, så lenge ikke annet er skriftlig avtalt mellom partene før vareleveransen finner sted.
 

Kjøpsbetingelsar

Vi reserverer oss for eventuelle trykkfeil på sidene.
Det vert teke atterhald om endringer av produkter og produktopplysningar.
Bildene kan på grunn av produksjonsendringer eller andre forhold, avvike fra levert vare.
Retur av varer kun etter avtale.
Alle priser er inkl.mva, + frakt.
Vi tek atterhald om prisendringar som fylgje av endringar i valutakursar, offentlige avgifter eller endra innkjøpsprisar.
Ordre vert difor ekspedert til gjeldande pris på leveringsdagen, om ikkje anna er skriftleg avtala.

Bestilling

Vi aksepterer kun bestilling fra myndige personer. Bindende kjøpsavtale foreligger når bestillingen er bekreftet på butikkens ordreside. Alle bestillinger ordrebekreftes via e-post.

Levering

Bestilte varer mottar du i posten normalt ca en uke etter at vi har mottatt bestillingen. Av og til kan en vare være midlertidig utsolgt. Du vil i slike tilfeller får beskjed hvis det tar lang tid før varen kommer på lager igjen. Hvis bestillingen må deles opp pga at deler av bestillingen ikke er på lager, vil dette skje uten ekstra omkostninger for deg. Dersom varen ikke hentes på utleveringssted innen to uker, returneres den til Hagebutikken. Ved uavhentede varer må bestiller betale et gebyr på NOK 150,- samt dekke påløpte fraktkostnader. Dersom det av praktiske årsaker passer å kun sende hele kolli, forbeholder vi oss retten til å endre antall tilpasset hele kolli.
Ved fakturabetaling gjelder leveringsdagens priser, og frakt blir fakturert med faktiske kostnader.
Vi leverer kun til adresser i Norge.

Betaling

Ved kjøp av varer i butikken kan dere betale med kort. Hagebutikken tar ikke ansvar for at penger, sjekker og lignende som sendes til oss pr. brev og lignende, kommer frem. 

Salgspant

Hagebutikken har panterett (salgspant) i de solgte varer som sikkerhet for sitt krav på kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger jfr. gjeldende offentlige regelverk.

Kredittvurdering

Hagebutikken forbeholder seg retten til å innhente kredittvurderinger på kunder når dette synes aktuelt. 
 

Reklamasjon

Ved salg til forbrukere: Ved reklamasjoner på grunn av feil ved varen gis det full reklamasjonsrett etter kjøpsloven for alle produkter. Kjøper plikter å reklamere innen rimelig tid etter at feilen er oppdaget. Eventuelle garantier fra leverandører kommer i tillegg og ikke i stedet for din reklamasjonsrett etter kjøpsloven. 

Ved salg til andre enn forbrukere: Etter mottakelse av varene skal kunden omgående undersøke disse. Dersom feil eller mangler oppdages, skal kjøper umiddelbart og senest 8 dager etter varens mottakelse, reklameres skriftlig. Enhver reklamasjon må være fremsatt senest 12 måneder fra levering. Hagebutikken er uten ansvar for eventuelle mangler som det reklameres for etter utløpet av ovennevnte frister. 
 

Feil leverte eller bortkomne varer

Hvis en vare er feil levert, kan denne returneres uten omkostninger for deg. I slike tilfelle ta kontakt med kundeservice via e-post, kontaktskjema eller telefon for å avtale hvordan dette praktisk kan gjennomføres. Varer som kommer bort under forsendelsen fra Hagebutikken, etterlyses gjennom Posten/Bring. Kommer disse ikke til rette, vil varen bli erstattet. Hagebutikkens kundeservice vil være behjelpelig i slike tilfeller. 

Det vert ikkje gjeve erstatning utover fakturaverdien, eller utover kva vår leverandør erstattar.

Montering

Ved sal av utstyr frå denne nettbutikken, er eventuell montering ikkje inkludert.
I dei tilfeller vi blir bedd om hjelp til montering, reknast vanlig timebetaling.


Angrerett

Angrerett ihht Norsk lov.
Angrerettsskjema finn du HER