page

Montering

  • Montering av tunnelVed sal av utstyr frå nettbutikken, er eventuell montering ikkje inkludert i prisen.

  • I dei tilfeller vi blir bedne om hjelp til montering, reknast vanleg timebetaling.

  • Vi kan være behjelpelig med montering av vatningsanlegg og tunnelar.

  • Monteringsanvisning, brosjyre, bruksanvisning og produktdatablad finn du under kvart enkelt produkt, der det er tilgjengelig.

Be oss om meir informasjon og prisar.


green_phone 
Tel: 57 69 75 00