Tips & Råd

Nedanfor finn du linkar til diverse publikasjonar og dokument med tips, råd og informasjon om frukt og bærdyrking.

Bildesamling skadedyr, nyttedyr og sjukdom i frukt, Njøs Næringsutvikling 2010
bildesamling__nyttedyr_skadedyr_og_sjukdomar_frukt
 
Gjødslingsråd for bringebær, Yara
Gjødsling Bringebær Yara
 
Informasjon om Raud rotråte, Mattilsynet 2006
rotrote
 
 Blandetabell Bladgjødsel
 Blandetabell
 
 Sikkerheitsdatablad for våre plantevernmiddel, gjødsel og kjemikaliar
 kan du laste ned her http://ecoonline.no/Sok-Sikkerhetsdatablad/