Tilsette

Kontaktpersonar

Ola Hopperstad - Dagleg leiar

Ola Hopperstad - Dagleg leiar

  • Ansvar for den daglige drifta.
  • Sal generelt
  • Driftsmidlar
  • Maskiner og reiskap

Kontaktinfo

ola@hagebutikken.no
(+47) 4899 6005

Omar Vangsnes

Omar Vangsnes

  • Tunnel
  • Plantevern og gjødsel

Kontaktinfo

omar@sognabaer.no
(+47) 48866895