Redskap, utstyr og Maskiner

Utvalet innan redskap og maskiner er stort i Hagebutikken, frå små håndhalte reiskap til store traktormaskiner.