Plantevern og skadedyr

agrochemicals-banner


Ved bestilling av plantevernmidler vil vi be om å få tilsendt kopi av autorisasjonsbevis
før vi kan sende bestilte varer.
Pris på plantevernmidler og gjødsel varierer gjennom sesongen, og dagspris ved levering
er gjeldende pris.